Hasičský rok so Šarišom

Pivo

O programe

Základné informácie o vernostnom programe

Šariš odmeňuje dobrovoľných hasičov a ich poctivú prácu. Zapojte sa do vernostného programu dobrovoľných hasičov a užite si odmenu od Šariša.

Zaregistrujte svoj zbor do vernostného programu

 • Do programu sa môže registrovať iba DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR.
 • Na úvodnej stránke tohto webu – „Registrácia zboru“ – nám napíšte e-mail alebo zavolajte na infolinku Hasičského roku so Šarišom.
  • Registrácia zboru musí obsahovať: názov zboru, IČO (pokiaľ má zbor pridelené), adresu kontaktnej osoby (meno a priezvisko, ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, okres, kraj, telefón a prípadne e-mail).

Zaregistrujte svoju hasičskú akciu

 • Akciu je nutné registrovať pred jej konaním, v prípade meškania však najneskôr 7 dní po skončení akcie, na ktorú bolo pivo kúpené.
 • Akciu môžu registrovať iba zaregistrované zbory (prvá akcia môže byť tiež nahlásená spolu s registráciou zboru).
 • Registrujte sa na úvodnej stránke tohto webu – „Registrácia akcie“ – napíšte nám e-mail alebo zavolajte na infolinku Hasičského roku so Šarišom​.
  • registrácia akcie musí obsahovať: termín akcie, miesto konania akcie (pokiaľ prebieha v inej obci, než pôsobí DHZ), názov akcie (narodeniny, súťaž, ples, valné zhromaždenie atď.), predpokladaný počet sudov, odhadovaný počet ľudí, ktorí akciu navštívia.
 • ​Minimálny odber na hasičskú akciu je jeden 30 l sud Šariša.

Nakúpte pivo Šariš

 • Pivo nakúpte vo veľkoobchode uvedenom v sekcii Kam pre Šariš; v prípade, že nakúpite pivo v inej predajni, než budete následne uplatňovať poukazy na pivo zadarmo, nemusia byť tieto poukazy akceptované.
 • Nezabudnite si uschovať doklady o nákupe.

Zašlite nám doklady o nákupe piva

 • Na doklady o nákupe dajte pečiatku zboru a váš podpis.
 • Zašlite ich e-mailom na našu adresu najneskôr do 30 dní po skončení nahlásenej akcie.
 • Vaše doklady budú v čo najkratšom čase spracované a Floriány za váš nákup načítané na váš účet.*
  • Za nákup 50 l suda Šariš 10 získate 100 Floriánov.
  • Za nákup 30 l suda Šariš 10 získate 60 Floriánov.
  • Za nákup 50 l suda Šariš 12 získate 115 Floriánov.
  • ​Za nákup 30 l suda Šariš 12 získate 70 Floriánov.

Požiadajte o poukazy na bonusové pivo zadarmo

 • poukazy môžete požiadať e-mailom alebo na infolinke.
 • Poukazy majú platnosť 90 dní.

 

 • Pri čerpaní poukazov na bonusové pivo zadarmo v počte 1 – 25 ks za rok je hodnota odpočítaných Floriánov na tieto bonusové poukazy zadarmo v hodnotách:
  • Pre získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 10 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 400 Floriánov.
  • Pre získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 12 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 460 Floriánov.

 

 • Pri čerpaní poukazov na bonusové pivo zadarmo v počte 26 a viac za rok je hodnota odpočítaných Floriánov na tieto bonusové poukazy zadarmo v hodnotách: 
  • ​​Pre získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 10 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 600 Floriánov.
  • Pre získanie poukazu na jeden 50 l KEG piva Šariš 12 je nutné disponovať na elektronickom účte hodnotou 690 Floriánov.

 

 • Nezabudnite uviesť typ piva a počet poukazov, ktoré chcete čerpať.
 • Poukazy budú doporučene odoslané na vašu adresu uvedenú pri registrácii.**
 • Poukazy je možné uplatniť v predajniach uvedených na tomto webe v sekcii Kam pre Šariš.***

* Uznávame až konečný stav sudov na doklade, tzn. pokiaľ nakúpite viac, než ste uviedli pri registrácii akcie, uznáme vám vyšší počet a naopak.


** Vydané poukazy majú 90-dňovú platnosť.


*** Odporúčame overiť si stav zásob danej predajne telefonicky vopred.

 

V prípade rozporu týchto stručných pravidiel s podrobnými pravidlami sú rozhodujúce ustanovenia podrobných pravidiel, ktoré sú uvedené v sekcii Pravidlá.

Prezenter 2019