Hasičský rok so Šarišom

Pivo

Aktualita

NOVÝ WEB

Pozor!!! Program HRSK pre tento rok funguje na stránkach: www.hasimeskozlem.cz. V prípade záujmu napíšte žiadosť o registráciu na adresu: hasici@hasimeskozlem.cz a môžete hasiť so Šarišom aj naďalej.