Hasičský rok so Šarišom

Pivo

Aktualita

HASIČSKÝ ROK SO ŠARIŠOM

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE HASIČOV

Hasičský rok so Šarišom je vernostný program zameraný na podporu dobrovoľných hasičských zborov pri organizovaní športových, spoločenských a samozrejme aj neformálnych podujatí. Novo ponúka 4 + 1 sud piva zadarmo a bonusové sudy pre organizátorov hasičských líg.

AKO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU?

Účastníkom sa zbor dobrovoľných hasičov stáva po svojom riadnom zaregistrovaní. Pri registrácii uvádza registrujúci člen názov zboru dobrovoľných hasičov a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, poštovú adresu vrátane okresu a kraja a telefonický a e-mailový kontakt). Na základe registrácie je zboru pridelené identifikačné číslo, ktorým je registrujúci člen povinný sa preukazovať pri komunikácii v rámci vernostného programu. Pri registrácii nezabudnite napísať, do ktorej hasičskej ligy patríte - viď obrázok nižšie.

Hasičským ligám za ich aktivitu budeme poskytovať výhody:

Za každý odobratý sud KEG 50 litrov obdrží príslušná hasičská liga navyše 15 Floriánov.

•1 sud KEG 50 litrov = 15 Floriánov (Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pomer bonusov.)
 
Ak napr. 10 zborov v jednej lige odoberie priemerne každý 8x KEG 50 litrov za rok, môže hasičská liga obdržať až 3 sudy KEG 50 litrov Šariš 10 ako bonus.
 

Registrácia.

Kontakt: info@hasicskyroksosarisom.sk