Hasičský rok so Šarišom

Pivo

Aktuality

NOVÝ WEB / 23.06.2020

Pozor!!! Program HRSK pre tento rok funguje na stránkach: www.hasimeskozlem.cz. V prípade záujmu napíšte žiadosť o registráciu na adresu: hasici@hasimeskozlem.cz a môžete hasiť so Šarišom aj naďalej.


VIANOČNÁ PREVÁDZKOVÁ DOBA / 13.12.2019

Prevádzka infolinky programu Hasičský rok so Šarišom bude prerušená od 21. decembra 2019  do 2. januára 2020.

Všetky nové akcie môžete registrovať cez web, prípadne doregistrovat v novom roku.

Ďakujeme za pochopenie!


ŠŤASTNÉ DNI AJ PRE SÚKROMÉ AKCIE / 01.09.2019


ŠŤASTNÉ DNY / 01.08.2019


HASIČSKÝ ROK SO ŠARIŠOM / 20.05.2019

VERNOSTNÝ PROGRAM PRE HASIČOV

Hasičský rok so Šarišom je vernostný program zameraný na podporu dobrovoľných hasičských zborov pri organizovaní športových, spoločenských a samozrejme aj neformálnych podujatí. Novo ponúka 4 + 1 sud piva zadarmo a bonusové sudy pre organizátorov hasičských líg.

AKO SA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU?

Účastníkom sa zbor dobrovoľných hasičov stáva po svojom riadnom zaregistrovaní. Pri registrácii uvádza registrujúci člen názov zboru dobrovoľných hasičov a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, poštovú adresu vrátane okresu a kraja a telefonický a e-mailový kontakt). Na základe registrácie je zboru pridelené identifikačné číslo, ktorým je registrujúci člen povinný sa preukazovať pri komunikácii v rámci vernostného programu. Pri registrácii nezabudnite napísať, do ktorej hasičskej ligy patríte - viď obrázok nižšie.

Hasičským ligám za ich aktivitu budeme poskytovať výhody:

Za každý odobratý sud KEG 50 litrov obdrží príslušná hasičská liga navyše 15 Floriánov.

•1 sud KEG 50 litrov = 15 Floriánov (Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pomer bonusov.)
 
Ak napr. 10 zborov v jednej lige odoberie priemerne každý 8x KEG 50 litrov za rok, môže hasičská liga obdržať až 3 sudy KEG 50 litrov Šariš 10 ako bonus.
 

Registrácia.

Kontakt: info@hasicskyroksosarisom.sk


PIVO PRE HASIČSKÉ ZBORY AJ LIGY! / 01.05.2019

V tomto ročníku programu Hasičský rok so Šarišom chceme podporiť aj organizátorov hasičských líg. Úsilie, ktoré hasiči aj funkcionári venujú príprave a realizácii športových podnikov môžeme odmeniť špeciálnymi bonusy v podobe sudov piva zadarmo pre hasičské ligy. Registrované dobrovoľné hasičské zbory môžu svoje členstvo v danej lige uviesť do poznámky pri registrácii, alebo poslať e-mailom a zbierať pri nákupe piva Šariš zadarmo Florianov aj pre svoju ligu. Je to jednoduché, registrujete svoj zbor, akciu a čerpajte pivo zadarmo pre seba i svoju ligu.

 


VITAJTE V ROKU 2019 S ŠARIŠOM / 03.01.2019

Plesová sezóna sa začína

Aby organizovanie vášho hasičského plesu bolo čo najlepšie, nezabudnite sa zaregistrovať tu na webe.

Prajeme Vám nezabudnuteľné plesove zážitky a úspešný rok 2019 s Hasičským rokom s Šarišom.

 


VIANOČNÁ PREVÁDZKOVÁ DOBA / 28.11.2018

Prevádzka infolinky programu Hasičský rok so Šarišom bude prerušená od 21. decembra 2018 do 2. januára 2019.

Všetky nové akcie môžete registrovať cez web, prípadne doregistrovat v novom roku.

Ďakujeme za pochopenie!


Spustenie programu / 02.07.2018

Milí Hasiči,

Vítame Vás na webových stránkach programu Hasičský rok so Šarišom. Tento program je venovaný práve Vám - Dobrovoľným hasičom. Veríme, že si tento program obľúbite a budete sa sem radi vracať.

Prajeme veľa vydarených akcií,

Váš tím Hasičského roka so Šarišom